Die inligting en opinies, navorsing en studies wat gedoen is om die bladsye van hierdie webwerf te bevolk, moet nie as direkte of indirekte advies beskou word om 'n handelsrekening te open en / of geld in kriptokurrency-handel te belê nie.

Daar is histories getoon dat kriptogeldeenhede groot prysskommelings het, en dit is nie binne almal se bereik nie. Tans word geen EU-reguleringsraamwerk toesig gehou oor handel met kripto-geldeenhede nie.

Cazoo.it bied, bestuur of lewer geen soort finansiële diens nie.

In die artikels word dit beskryf as 'n diario Opmerkings: is 'n leersite wat opvoedkundige inligting verskaf rakende die kripto-geldeenheidsmarkte. Enige verklarings rakende winste of verdienste, uitdruklik of stilswyend, bied geen waarborg nie.