Информацията и мненията, проучванията и проучванията, проведени за попълване на страниците на този уебсайт, не трябва да се третират като пряк или косвен съвет за откриване на търговска сметка и / или инвестиране на пари в търговия с криптовалута.

Исторически е доказано, че криптовалутите имат големи колебания в цените и те не са по силите на всеки. Понастоящем търговията с криптовалути не се контролира от никоя регулаторна рамка на ЕС.

Cazoo.it не предлага, управлява или предоставя никакъв вид финансова услуга.

В статиите е описано като a ежедневно Забележки: е учебен сайт, който предоставя образователна информация относно пазарите на криптовалути. Всички изявления относно печалби или печалби, изрични или подразбиращи се, не представляват никаква гаранция.