Trenutno gledate Kako trgovati maržom (sa polugom) na Binance-u?

Kako se trguje maržom (sa LEVA-om) na Binance-u?

Vrijeme čitanja: <1 minute

Šta je trgovanje maržama, šta znači margina trgovina na Binance? Prije svega morate otvoriti portfelj za trgovanje maržom gdje idete na depozit, tačno maržu, a također ćete morati ići uzeti kredit po djeluju u uzima, ići dugo ili ići kratko, zatim kupiti, jer vjerujemo da će cijena rasti ili prodati jer vjerujemo da će pasti.

Prva stvar: nitko ne želi dug, a ova tehnika vas prisiljava da podignete kredit koji ćete morati vratiti s kamatama.

Druga stvar: nivo rizika je neverovatno visok. Ove napomene pišem kako bih upamtio korake i tehniku, ali samo bi iskusni trgovci trebali koristiti ovu vrstu operacije.

Uskoro.