Estàs veient Què és la volatilitat?

Què és la volatilitat?

Temps de lectura: 2 acta

En finances, la volatilitat descriu la rapidesa i quant canvia el preu d’un actiu. Normalment es calcula en termes de desviacions estàndard la rendibilitat anual de l’actiu durant un període de temps especificat. Com que és una mesura de la velocitat i el grau de canvis de preus, la volatilitat s'utilitza sovint com a mesura efectiva del risc d'inversió de qualsevol actiu.

Índex

Volatilitat als mercats tradicionals

La volatilitat es discuteix amb més freqüència al mercat de valors i, per la seva importància en l’avaluació del risc, hi ha sistemes establerts als mercats tradicionals (anomenats índexs de volatilitat) per mesurar i anticipar els nivells de volatilitat futurs. Per exemple, l’índex de volatilitat (VIX) del Chicago Board Options Exchange s’utilitza al mercat de valors dels Estats Units. L’índex VIX utilitza preus d’opcions d’acció S&P 500 per mesurar la volatilitat del mercat en un període de 30 dies.

Tot i que s’associa principalment a renda variable, la volatilitat també és important en altres mercats tradicionals. El 2014, la CBOE va llançar un nou índex de volatilitat per al Tresor dels Estats Units a 10 anys que mesura la confiança i el risc dels inversors al mercat de bons. Tot i que existeixen poques eines per mesurar-la, la volatilitat també és un component crític per avaluar les oportunitats del mercat de divises.

Volatilitat als mercats de criptomonedes

Com en altres mercats, la volatilitat és una mesura important del risc als mercats de criptomonedes.

A causa de la seva naturalesa digital, el seu baix nivell de regulació actual (Santa Descentralització) i la petita mida del mercat, les criptomonedes són molt més volàtils que la majoria de les altres classes d’actius.

Aquest nivell més alt de volatilitat és en part responsable d’alimentar l’interès massiu en les inversions en criptomonedes, ja que ha permès a alguns inversors obtenir grans rendiments en períodes de temps relativament curts. És probable que la volatilitat en els mercats de criptomonedes disminueixi a llarg termini com a resultat d’una major adopció i creixement del mercat juntament amb una major regulació.

A mesura que els mercats de criptomonedes s’han tornat més madurs, els inversors s’han interessat més a mesurar la seva volatilitat. Per aquest motiu, ara existeixen índexs de volatilitat per a algunes de les criptomonedes principals. El més notable és l’índex de volatilitat de Bitcoin (BVOL), però hi ha índexs de volatilitat similars per fer un seguiment d’altres mercats de criptomonedes, inclosos Ethereum i Litecoin.