La informació i opinions, investigacions i estudis realitzats per omplir les pàgines d’aquest lloc web no s’han de tractar com a consells directes o indirectes per obrir un compte de negociació i / o invertir diners en operacions de criptomoneda.

Històricament, s’ha demostrat que les criptomonedes presenten grans fluctuacions de preus i no estan a l’abast de tothom. Actualment, el comerç de criptomonedes no està supervisat per cap marc normatiu de la UE.

Cazoo.it no ofereix, gestiona ni proporciona cap tipus de servei financer.

Als articles es descriu com a Diari Notes: és un lloc d'aprenentatge que proporciona informació educativa sobre els mercats de criptomonedes. Qualsevol declaració sobre beneficis o guanys, expressa o implícita, no representa cap garantia.