Ar hyn o bryd rydych chi'n edrych ar Sut i Ennill Ffermio gyda Chyfnewid Hylif ar Binance

Sut i gynhyrchu ffermio gyda Chyfnewid Hylif ar Binance

Amser darllen: 2 minuti

Croeso neu groeso, os mai dyma'ch tro cyntaf yn fy darllen. Os ydych chi'n chwilio am erthygl fwy diweddar a manylach, gallwch fynd i'r dudalen hon.

Yma yn cazoo fy nod yw cofio, trwy ei ysgrifennu, y wybodaeth rydw i'n ei chasglu bob dydd ar-lein. Mae rhannu yn ofalgar: rwy'n ei wneud ar y we yn lle ar lyfr nodiadau, oherwydd rwy'n dysgu'r un pethau trwy ddarllen pobl sy'n gwneud yr un peth.

Fel mae pawb yn dweud dydw i ddim cynghorwyr ariannol efallai ei bod yn werth gorchuddio'ch casgen, ac yna dywedaf hynny hefyd: Nid wyf yn gynghorydd ariannol, Nid wyf yn dweud wrthych sut i fuddsoddi eich arian ac ni fyddwn byth yn caniatáu fy hun i wneud hynny.

Mewn erthygl 16/03, dechreuodd Binance siarad am Yeald Farmic ar Gyfnewid Hylif. Sut ydych chi'n ei wneud?

Y peth cyntaf yw mewngofnodi i Binance.com, yna cliciwch ar Cyllid - ac o'r gwymplen dewiswch Cyfnewid Hylif, er mwyn cyrchu tudalen gartref Cyfnewid Hylif.

Yn y ddewislen hanner cudd ar y brig cliciwch ar Fy Rhannu i fynd i mewn i'r dudalen sy'n benodol i'ch cyfran chi.

Ar y sgrin fe welwch ddau flwch: mae'r un ar y chwith yn nodi'ch cyfran, yr un ar y dde y mae eich gwobrau i'w hawlio. Gyda'r allwedd Hawliwch y cyfan mae'n bosibl derbyn y gwobrau yn uniongyrchol yn eich waled: trosglwyddwyd eich gwobrau ffermio cynnyrch BNB i'ch cyfrif Spot.

Nodyn:

Mae gwobrau ffermio cynnyrch yn cael eu diweddaru bob awr; cliciwch bob awr i dderbyn gwobrau tocyn BNB!

Mae gwobrau fesul awr i ddefnyddwyr ffermio cynnyrch yn cael eu cyfrif yn seiliedig ar y metrig hwn:

cymryd rhan yn y pwll AMLWG GAN cyfanswm premiymau ffermio cynnyrch yr awr yn y gronfa hylifedd

Ffermio Hapus!

Os ydych chi am danysgrifio i Binance gallwch chi ei wneud gyda fy nghysylltiad, trwy glicio yma.