VILKÅR & BETINGELSER

BINDENDE AFTALE. Disse vilkår og betingelser fungerer som en bindende aftale ("Aftale") mellem dig og CAZOO ("os", "vi", "vores"). Ved at gå ind på denne hjemmeside ("Webstedet") anerkender du konstruktiv meddelelse om disse vilkår og betingelser og din accept af at være bundet af sproget heri.

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Vi tror på at være gennemsigtige, når det kommer til vores praksis for privatliv og informationsindsamling, så vi har udgivet en privatlivspolitik til din opbygning.

LOVVALG. Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af lovgivningen i Italien, uden henvisning til regler vedrørende lovkonflikter. Du giver hermed uigenkaldeligt samtykke til den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Italien i alle tvister, der opstår som følge af eller relateret til brugen af ​​webstedet eller disse vilkår og betingelser.

ALDER. Siden er kun beregnet til brugere på 18 år eller ældre. Personer under 18 år er strengt forbudt at bruge webstedet.

BRUGERINDHOLD. Du giver os en licens til at bruge de materialer, du sender til webstedet. Ved at poste, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden måde distribuere information eller andet indhold ("Brugerindhold"), giver du os, vores tilknyttede selskaber, officerer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter en licens til at bruge Brugerindhold i forbindelse med driften af ​​vores virksomhed, herunder uden begrænsning, ret til at kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt udføre, reproducere, redigere, oversætte og omformatere brugerindholdet. Du vil ikke blive kompenseret for noget brugerindhold. Du accepterer, at vi må offentliggøre eller på anden måde afsløre dit navn i forbindelse med dit brugerindhold. Når du poster brugerindhold på webstedet, garanterer og repræsenterer du, at du ejer rettighederne til brugerindholdet eller på anden måde er autoriseret til at poste, distribuere, vise, udføre, transmittere eller på anden måde distribuere det. OVERHOLDELSE AF IMMATERIELLE EJENDOMSLOVE. Når du tilgår eller bruger webstedet, accepterer du at respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Din brug af webstedet er til enhver tid styret af og underlagt love vedrørende ophavsret, varemærker og andre love om intellektuel ejendom. Du accepterer ikke at uploade, downloade, vise, udføre, transmittere eller på anden måde distribuere information eller indhold (samlet kaldet "Indhold") i strid med tredjeparts ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder. Du accepterer at overholde love vedrørende ejerskab af ophavsret og brug af intellektuel ejendom, og du er eneansvarlig for eventuelle overtrædelser af relevante love og for enhver krænkelse af tredjeparts rettigheder forårsaget af indhold, du leverer eller transmitterer. Bevisbyrden for, at noget indhold ikke overtræder nogen love eller tredjepartsrettigheder, påhviler udelukkende dig.

INGEN GARANTIER. VI GØR SIDEN TILGÆNGELIG FOR DIG "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. DU PÅTAGER RISIKOEN FOR ENHVER ENHVER SKADE ELLER TAB VED BRUG AF ELLER KUNNE AT BRUGE WEBSTEDET. I det maksimale omfang, der er tilladt ved lov, fraskriver vi os udtrykkeligt enhver og alle garantier, udtrykkeligt eller underforstået, hvad angår webstedet, herunder, men ikke begrænset til, implicit garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. VI GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT FUNKTIONEN AF WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI.

BEGRÆNSET ANSVAR. VORES ANSVAR OVER FOR DIG ER BEGRÆNSET. I DET MAKSIMALTE OMFANG LOVEN TILLADER, KAN VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE ELLER FØLGESKADER, TASTE FORTJENESTE ELLER TASTE DATA VEDRØRENDE SKADER. ) SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER ANDRE MATERIALER ELLER OPLYSNINGER LEVERET PÅ WEBSTEDET. Denne begrænsning gælder, uanset om skadeserstatningen opstår som følge af kontraktbrud, skadevoldende handling eller enhver anden juridisk teori eller form for handling.

TILKNYTTEDE SIDER. Vi arbejder med en række partnere og tilknyttede selskaber, hvis websteder kan linkes til på webstedet. Fordi vi ikke har kontrol over indholdet og ydeevnen af ​​disse partner- og tilknyttede websteder, giver vi ingen løfter eller garantier om nøjagtigheden, indholdet eller kvaliteten af ​​oplysningerne fra sådanne websteder, og vi påtager os intet ansvar for utilsigtede, stødende, unøjagtigt, vildledende eller ulovligt indhold, der kan findes på disse websteder. Tilsvarende kan du fra tid til anden i forbindelse med din brug af webstedet have adgang til indholdselementer (herunder, men ikke begrænset til, websteder), der ejes af tredjeparter. Du anerkender og accepterer, at vi ikke giver nogen garantier for og påtager os intet ansvar for nøjagtigheden, valutaen, indholdet eller kvaliteten af ​​dette tredjepartsindhold, og at, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal disse vilkår og betingelser regulere din brug af alt tredjepartsindhold.

FORBUDT ANVENDELSE. Vi pålægger visse begrænsninger for din tilladte brug af webstedet. Det er forbudt dig at krænke eller forsøge at krænke nogen sikkerhedsfunktioner på webstedet, herunder, uden begrænsning, (a) adgang til indhold eller data, der ikke er beregnet til dig, eller logge på en server eller konto, som du ikke har tilladelse til at få adgang til; (b) forsøg på at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af ​​webstedet eller ethvert tilknyttet system eller netværk, eller at bryde sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger uden behørig autorisation; (c) at forstyrre eller forsøge at forstyrre service til enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, ved hjælp af indsendelse af en virus til webstedet, overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "mailbombning" eller "nedbrud;" (d) bruge webstedet til at sende uopfordrede e-mails, herunder, uden begrænsning, kampagner eller reklamer for produkter eller tjenester; (e) forfalskning af enhver TCP/IP-pakkeheader eller enhver del af headerinformationen i enhver e-mail eller i ethvert opslag, der bruger webstedet; eller (f) forsøg på at modificere, omvendt manipulere, dekompilere, adskille eller på anden måde reducere eller forsøge at reducere til en form, der kan opfattes af mennesker, en hvilken som helst kildekode, der bruges af os til at levere webstedet. Du er endvidere forbudt at kopiere noget indhold på webstedet, hvad enten det er manuelt eller via automatiserede midler, uden vores udtrykkelige tilladelse. Enhver krænkelse af system- eller netværkssikkerhed kan medføre civilretligt og/eller strafferetligt ansvar.

ERSTATNING. Du accepterer at holde os skadesløs for visse af dine handlinger og undladelser. Du accepterer at holde os skadesløs, forsvare og holde os skadesløse fra enhver tredjeparts krav, tab, ansvar, skader og/eller omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger), der opstår fra din adgang til eller brug af webstedet, din krænkelse af disse vilkår og betingelser, eller din krænkelse, eller krænkelse af enhver anden bruger af din konto, af enhver intellektuel ejendomsret eller anden rettighed tilhørende en person eller enhed. Vi vil straks underrette dig om ethvert sådant krav, tab, ansvar eller krav og vil give dig rimelig assistance på din regning til at forsvare et sådant krav, tab, ansvar, skade eller omkostninger.

ADSKELBARHED; AFSKRIFT. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder, at et vilkår eller en betingelse i disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves, vil alle andre vilkår og betingelser forblive i fuld kraft og virkning. Intet afkald på brud på nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal udgøre et afkald på ethvert tidligere, samtidig eller efterfølgende brud på samme eller andre bestemmelser heri, og ingen afkald er gældende, medmindre det er foretaget skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for den fraskrivende part.

INGEN LICENS. Intet på webstedet skal forstås som at give dig en licens til at bruge nogen af ​​de varemærker, servicemærker eller logoer, der ejes af os eller af en tredjepart.