Κεντρικά συστήματα και συγκεντρωτισμός

Η έννοια της συγκέντρωσης αναφέρεται στην κατανομή της εξουσίας και της εξουσίας σε έναν οργανισμό ή δίκτυο. Όταν ένα σύστημα συγκεντρώνεται, αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί σχεδιασμού και ...

Συνέχεια ανάγνωσηΚεντρικά συστήματα και συγκεντρωτισμός

Τι είναι ένα δίκτυο χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς την ανάγκη εμπιστοσύνης

Ένα σύστημα χωρίς εμπιστοσύνη σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ή να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον ή τρίτο μέρος για να λειτουργήσει το σύστημα. Σε ένα περιβάλλον χωρίς ...

Συνέχεια ανάγνωσηΤι είναι ένα δίκτυο χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς την ανάγκη εμπιστοσύνης

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση