Muutmatus

Muutmatus tähendab võimetust muutuda. Arvutiteaduses on muutumatu objekt objekt, mille olekut ei saa pärast selle loomist muuta. Muutumatus on üks põhiomadusi ...

Loe edasiMuutmatus

Sisu lõpp

Rohkem laaditavaid lehti pole