اطلاعات و نظرات ، تحقیقات و مطالعات انجام شده برای پر کردن صفحات این وب سایت نباید به عنوان توصیه مستقیم یا غیرمستقیم برای افتتاح حساب معاملاتی و / یا سرمایه گذاری پول در معاملات ارزهای رمزپایه تلقی شود.

در طول تاریخ ثابت شده است که ارزهای رمزپایه دارای نوسانات زیادی در قیمت هستند و این در دسترس همه نیست. در حال حاضر ، تجارت ارزهای رمزپایه تحت نظارت هیچ چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا قرار ندارد.

Cazoo.it ارائه دهنده ، مدیریت و یا ارائه هر نوع خدمات مالی نیست.

در مقالات به عنوان a diario یادداشت ها: یک سایت یادگیری است که اطلاعات آموزشی در مورد بازار ارزهای رمزنگاری شده را ارائه می دهد. هرگونه اظهارات مربوط به سود یا سود ، صریح یا ضمنی ، هیچ تضمینی را نشان نمی دهد.