უცვლელობა

Კითხვის დრო: <1 წუთი

უცვლელობა ნიშნავს შეცვლის შეუძლებლობას. კომპიუტერულ მეცნიერებაში, უცვლელი ობიექტია ობიექტი, რომლის მდგომარეობის შეცვლა შეუძლებელია მისი შექმნის შემდეგ.

უცვლელობა ბიტკოინისა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. შეუცვლელი ოპერაციები შეუძლებელს ხდის ნებისმიერი სუბიექტის (მაგალითად, მთავრობის ან კომპანიის) ქსელში შენახული მონაცემების მანიპულირებას, ჩანაცვლებას ან გაყალბებას.
მას შემდეგ, რაც ყველა ისტორიული გარიგება შემოწმება ნებისმიერ დროს შეიძლება, უცვლელობა საშუალებას იძლევა მაღალი ხარისხის მონაცემთა მთლიანობა.

საზოგადოებრივი ბლოკჩეინების უცვლელობამ შეიძლება გააუმჯობესოს ნდობისა და კონტროლის ამჟამინდელი სისტემა და შეამციროს აუდიტის დრო და ღირებულება, რადგან ინფორმაციის გადამოწმება ბევრად უფრო მარტივი ან ეფექტურად ხდება ზედმეტი.

უცვლელობას ასევე შეუძლია გაზარდოს მრავალი კომპანიის საერთო ეფექტურობა, თუ მათ საშუალება ექნებათ შეინარჩუნონ თავიანთი ბიზნეს პროცესების სრული ისტორიული ჩანაწერი. უცვლელობას ასევე შეუძლია ნათლად წარმოაჩინოს მრავალი საარბიტრაჟო დავა, რადგან ის საშუალებას იძლევა შემოწმდეს და გაიზიაროს სიმართლის წყარო.

მიუხედავად იმისა, რომ უცვლელობა არის ბიტკოინისა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა, ბლოკჩეინებზე შენახული მონაცემები სრულად არ არის მდგრადი დაუცველობების მიმართ: თუ შემტევმა შეძლო ქსელის ჰეშის სიჩქარის დაგროვება - ჰეშრატი, შეეძლო შეეცვალა სხვაგვარად უცვლელი მონაცემები შეტევაში, რომელსაც ე.წ. 51% შეტევა.
ასეთ სცენარში ის, ვინც ფლობს ჰეჰრატის 51% -ს, ხელს უშლის ახალი ტრანსაქციების დადასტურების მიღებას ან სრულად შეცვლას. შეიძლება ეს ბიტკოინსაც დაემართოს? დიახ, მაგრამ ამას სჭირდება ამაზრზენი გამაყუჩებელი ძალა, ძალიან ძვირადღირებული ტექნიკა და მნიშვნელოვანი რაოდენობით ელექტროენერგია.

მეორეს მხრივ, ქსელები სამუშაოების დასაბუთება ქვედა ჰეშის სიჩქარით ისინი მგრძნობიარენი არიან ამგვარი შეტევისთვის, რადგან ქსელში შეტევისთვის საჭირო ჰეშის სიმძლავრის შეგროვება არც ისე გონივრული წამოწყებაა.