ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ಘಟನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ:

ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ವಿಷಯ. ವೈರಸ್‌ಗಳು, ವರ್ಮ್‌ಗಳು, ಟ್ರೋಜನ್‌ಗಳು, ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯ. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳು, ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಅಥವಾ ವಿಷಯ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು. ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಂಕ್‌ನ ಮೋಸದ ಬಳಕೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.