AMM, ຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດອັດຕະໂນມັດແມ່ນຫຍັງ?

  • ໝວດ ສິນຄ້າ:Defi

ຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດອັດຕະໂນມັດກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະພາບຄ່ອງເພື່ອແລກປ່ຽນກັບສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາແລະໂທເຄັນຟຣີ. ເມື່ອ Uniswap ເກີດຢູ່ໃນ ...

ອ່ານຕໍ່AMM, ຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດອັດຕະໂນມັດແມ່ນຫຍັງ?

ສິ້ນສຸດຂອງເນື້ອໃນ

ບໍ່ມີ ໜ້າ ໃດອີກທີ່ຈະໂຫລດ