Што е AMM, автоматизиран креатор на пазар?

Автоматизираните креатори на пазарот ги поттикнуваат корисниците да станат даватели на ликвидност во замена за дел од надоместоците за трансакцијата и бесплатни токени. Кога Uniswap се роди во ...

ПрочитајтеШто е AMM, автоматизиран креатор на пазар?

Крај на содржината

Нема повеќе страници за вчитување