Энэхүү вэбсайтын хуудсыг дүүргэх зорилгоор хийсэн мэдээлэл, санал бодол, судалгаа, судалгааг арилжааны данс нээх, / эсвэл криптовалютын арилжаа хийхэд мөнгө оруулах шууд болон шууд бус зөвлөгөө гэж үзэх ёсгүй.

Криптовалютууд түүхэндээ үнийн хэлбэлзэл ихтэй байсан нь хүн бүхэнд хүрч чаддаггүй болохыг харуулж байна. Одоогийн байдлаар криптовалютын арилжаа нь ЕХ-ны аль ч зохицуулалтын хүрээнд хянагддаггүй.

Cazoo.it нь ямар ч төрлийн санхүүгийн үйлчилгээ санал болгодоггүй, удирддаггүй эсвэл үзүүлдэггүй.

Нийтлэлүүдэд үүнийг а өдөр бүр Тэмдэглэл: криптовалютын зах зээлийн талаарх боловсролын мэдээллийг өгдөг сургалтын сайт юм. Ашиг, орлогын талаархи илэрхийлэлтэй эсвэл далд утгатай аливаа мэдэгдэл нь баталгааг илэрхийлэхгүй.