Итгэлцэл шаардалгүйгээр Итгэлгүй сүлжээ гэж юу вэ

Найдваргүй систем гэдэг нь хамрагдсан оролцогчид систем ажиллахын тулд бие биенээ эсвэл гуравдагч этгээдийг мэдэх, итгэх шаардлагагүй гэсэн үг юм. ... байхгүй орчинд

Уншина ууИтгэлцэл шаардалгүйгээр Итгэлгүй сүлжээ гэж юу вэ

Агуулгын төгсгөл

Дахин ачаалах хуудас байхгүй байна