Binance Smart Chain (BSC) boleh digambarkan sebagai blockchain yang beroperasi selari dengan Binance Chain. Tidak seperti yang terakhir, BSC menawarkan fungsi dan keserasian kontrak pintar dengan Mesin Maya Ethereum (EVM).

Akhir kandungan

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat