इथरियम भनेको के हो?

२०१ 2015 मा सुरू भयो, Ethereum नेटवर्क एक blockchain हो जसले विश्वास योग्यको बिना - प्रोग्रामि applications्ग अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्न स्मार्ट सम्झौताको प्रयोगको लागि अग्रसर गरायो - र ...

पढ्न जारी राख्नुहोस्इथरियम भनेको के हो?

सामग्रीको अन्त्य

लोड गर्न त्यहाँ कुनै पृष्ठहरू छैनन्