VRIJWARING

Deze website is aangesloten bij een website voor sportweddenschappen die kunstmatige intelligentie gebruikt om de uitkomst van sportevenementen te voorspellen. Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en betrouwbare informatie te verstrekken, kunnen we de nauwkeurigheid van de voorspellingen van de website voor sportweddenschappen niet garanderen.

Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot financiƫle verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website voor sportweddenschappen, of uit enige misbruik of misbruik van onze website of de website voor sportweddenschappen.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor het volgende:

De inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt door de website voor sportweddenschappen. Schade of letsel van welke aard dan ook aan uw computerapparatuur veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden, malware of enig ander schadelijk element. Schade of letsel van welke aard dan ook die u overkomt als gevolg van fouten of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die hebben geleid tot de opschorting, annulering of onderbreking van de service van de website voor sportweddenschappen terwijl deze wordt geleverd of eerder. Schade of letsel van welke aard dan ook veroorzaakt door fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid, prestaties of voortzetting van de website voor sportweddenschappen, of de overdracht van virussen of malware of schadelijke programma's in de inhoud, website of server. Vertraagde kennisgevingen per e-mail of op een andere manier. Bovendien bent u als gebruiker van onze website aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt aan ons, de website voor sportweddenschappen of een derde partij als gevolg van het niet naleven van de algemene voorwaarden van de website voor sportweddenschappen of onze website, inclusief maar niet beperkt tot frauduleus gebruik van onze gelieerde link, of enig misbruik of gebrek aan respect jegens ons of een van onze leden of andere gebruikers via onze website of op sociale media.

Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade opgelopen door gebruikers van de website voor sportweddenschappen, en dat u onze website en de website voor sportweddenschappen op eigen risico gebruikt.

Als u het niet eens bent met deze disclaimer, dient u onze website niet te gebruiken.