Informácie a názory, výskumy a štúdie uskutočňované na vyplnenie stránok tohto webu by sa nemali považovať za priame alebo nepriame rady pri otvorení obchodného účtu a / alebo investovaní peňazí do obchodovania s kryptomenami.

Ukázalo sa, že kryptomeny majú veľké výkyvy cien a nie sú na dosah každého. V súčasnosti na obchodovanie s kryptomenami nedozerá žiadny regulačný rámec EÚ.

Cazoo.it neponúka, nespravuje ani neposkytuje žiadny druh finančnej služby.

V článkoch je to opísané ako a denná Poznámky: je vzdelávacia stránka, ktorá poskytuje vzdelávacie informácie týkajúce sa trhov s kryptomenami. Výroky týkajúce sa ziskov alebo výnosov, výslovné alebo implicitné, nepredstavujú žiadnu záruku.