Hashrate

Termi hash rate i referohet shpejtësisë me të cilën një kompjuter është në gjendje të kryejë llogaritjet e hashing. Në kontekstin e Bitcoin dhe kriptovalutave, shkalla e hashit ...

Lexoni më tejHashrate

Pandryshueshmëria

Pamundshmëria do të thotë paaftësi për të ndryshuar. Në shkencat kompjuterike, një objekt i pandryshueshëm është një objekt, gjendja e të cilit nuk mund të ndryshohet pas krijimit të tij. Ndryshueshmëria është një nga karakteristikat kryesore ...

Lexoni më tejPandryshueshmëria

Fundi i përmbajtjes

Nuk ka më faqe për tu ngarkuar