Binance Smart Chain (BSC) mund të përshkruhet si një bllok zinxhir që funksionon paralelisht me Binance Chain. Ndryshe nga kjo e fundit, BSC ofron funksionalitet dhe pajtueshmëri të zgjuar të kontratës me Makinën Virtuale Ethereum (EVM).

Fundi i përmbajtjes

Nuk ka më faqe për tu ngarkuar