Informacioni dhe mendimet, hulumtimet dhe studimet e kryera për të mbushur faqet e kësaj faqe në internet nuk duhet të trajtohen si këshilla të drejtpërdrejta ose indirekte për të hapur një llogari tregtare dhe / ose investuar para në tregtinë e kriptovalutave.

Cryptocurrency historikisht është treguar të ketë luhatje të mëdha të çmimeve, dhe ato nuk janë brenda mundësive të të gjithëve. Aktualisht, tregtia e kriptovalutave nuk mbikëqyret nga asnjë kornizë rregullatore e BE-së.

Cazoo.it nuk ofron, menaxhon ose ofron ndonjë lloj shërbimi financiar.

Në artikujt përshkruhet si a diario Shënime: është një sit mësimi që ofron informacion edukativ në lidhje me tregjet e kriptovalutave. Çdo deklaratë në lidhje me fitimet ose fitimet, të shprehura ose të nënkuptuara, nuk paraqet ndonjë garanci.