Binance Smart Chain (BSC) kan beskrivas som en blockchain som arbetar parallellt med Binance Chain. Till skillnad från det senare erbjuder BSC smart kontraktsfunktionalitet och kompatibilitet med Ethereum Virtual Machine (EVM).

Slut på innehållet

Det finns inga fler sidor att ladda