ระบบรวมศูนย์และการรวมศูนย์

เวลาอ่านหนังสือ: 1 นาที

แนวคิดของ การรวมศูนย์ หมายถึงการกระจายอำนาจและอำนาจในองค์กรหรือเครือข่าย เมื่อระบบรวมศูนย์หมายความว่า กลไกการวางแผนและการตัดสินใจรวมอยู่ในจุดเดียว รายละเอียดของระบบ

จำเป็นต้องมีกลไกการกำกับดูแลในระบบใด ๆ หากไม่มีสิ่งนี้จะไม่สามารถทำการตัดสินใจที่กำหนดทิศทางไปยังส่วนที่เหลือของเครือข่ายได้ ระดับการกำกับดูแลอาจมีตั้งแต่นิยามของกฎพื้นฐานไปจนถึงการจัดการระดับจุลภาคของแต่ละหน้าที่ของระบบ

ในระบบรวมศูนย์จุดศูนย์กลางของอำนาจ อนุญาตและบังคับใช้การตัดสินใจซึ่งส่งผ่านไปยังระดับล่างของอำนาจ

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับระบบรวมศูนย์คือระบบ กระจายอำนาจซึ่งการตัดสินใจจะทำในลักษณะกระจายโดยไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานส่วนกลาง

คำถามสำคัญในการถกเถียงระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจคือความเฉพาะเจาะจงของกระบวนการตัดสินใจควรเกิดขึ้นที่จุดศูนย์กลางของเครือข่ายหรือไม่ก็มอบหมายให้ห่างจากอำนาจส่วนกลาง

อาจมีหลายอย่าง ข้อดีของการรวมศูนย์:

  • กลยุทธ์ระยะยาวสามารถควบคุมได้อย่างรัดกุม
  • มีการกำหนดความรับผิดชอบไว้อย่างดีภายในระบบ
  • การตัดสินใจรวดเร็วและชัดเจน
  • อำนาจส่วนกลางมีส่วนได้ส่วนเสียกับความเจริญของเครือข่ายทั้งหมด

บางส่วนของ ข้อเสียของการรวมศูนย์ พวกเขาสามารถเป็น:

  • การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องและความคลาดเคลื่อนระหว่างศูนย์และสถานที่อื่น ๆ
  • มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการทุจริต
  • จำเป็นต้องรักษาอำนาจในระดับที่สูงขึ้น
  • การยกเว้นนักแสดงในท้องถิ่นที่มีความรู้หรือทักษะเฉพาะ

ก่อนการถือกำเนิดของ Bitcoin เป็นความเชื่อทั่วไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกแบบเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่มีฉันทามติโดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามด้วยการเปิดตัวของ Bitcoin เครือข่ายแบบกระจายอำนาจได้กลายเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้สำหรับเครือข่ายแบบรวมศูนย์ สิ่งนี้ทำให้การถกเถียงระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจมีความซับซ้อนมากขึ้นและเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่