nonce

nonce หมายถึงตัวเลขหรือค่าที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว มักใช้ nonces ในโปรโตคอลการพิสูจน์ตัวตนและฟังก์ชันแฮชการเข้ารหัส ...

อ่านต่อnonce

โหนดคืออะไร?

โหนดมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบท ในโลกของเครือข่ายเครือข่ายโทรคมนาคมหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์โหนดมีลักษณะที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน: สามารถ ...

อ่านต่อโหนดคืออะไร?

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด