Ethereum 2.0 คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

  • หมวดหมู่รายการ:Ethereum

เมื่อ Ethereum เข้าสู่เครือข่ายหลักในปี 2015 มันได้จุดประกายความสนใจและความตื่นเต้นให้กับคนส่วนใหญ่ในโลกของนักพัฒนาและแน่นอนว่านักลงทุนก็เช่นกัน ความคาดหวังของพวกเขา ...

อ่านต่อEthereum 2.0 คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

ประวัติความเป็นมาของ Blockchain

เทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของโลกของ cryptocurrencies คือ blockchain ที่มีชื่อเสียง blockchain ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายบรรลุฉันทามติโดยไม่จำเป็นต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน ...

อ่านต่อประวัติความเป็นมาของ Blockchain

สิ้นสุดเนื้อหา

ไม่มีหน้าให้โหลด