Ang impormasyon at opinyon, pagsasaliksik at pag-aaral na isinagawa upang mapunan ang mga pahina ng website na ito ay hindi dapat tratuhin bilang direkta o hindi direktang payo upang buksan ang isang trading account at / o mamuhunan ng pera sa cryptocurrency trading.

Ang mga Cryptocurrency ay naipakita sa kasaysayan na mayroong malalaking pagbabago-bago ng presyo, at hindi sila maaabot ng lahat. Sa kasalukuyan, ang pangangalakal ng cryptocurrency ay hindi binabantayan ng anumang balangkas ng regulasyon ng EU.

Ang Cazoo.it ay hindi nag-aalok, namamahala o nagbibigay ng anumang uri ng serbisyong pampinansyal.

Sa mga artikulo na ito ay inilarawan bilang a diario Mga Tala: ay isang site ng pag-aaral na nagbibigay ng impormasyong pang-edukasyon hinggil sa mga merkado ng cryptocurrency. Anumang mga pahayag tungkol sa kita o kita, naipahayag o ipinahiwatig, ay hindi kumakatawan sa anumang garantiya.