Hệ thống tập trung và tập trung hóa

Thời gian đọc: 1 phút

Khái niệm của tập trung hóa đề cập đến sự phân bổ quyền lực và quyền hạn trong một tổ chức hoặc mạng lưới. Khi một hệ thống được tập trung hóa, điều đó có nghĩa là cơ chế hoạch định và ra quyết định tập trung ở một điểm chi tiết của hệ thống.

Một cơ chế quản lý, quy định, là cần thiết trong bất kỳ hệ thống nào. Nếu không có điều này, không thể đưa ra quyết định đưa ra định hướng cho phần còn lại của mạng. Mức độ quản trị có thể bao gồm từ việc xác định các quy tắc cơ bản đến việc quản lý vi mô đối với từng chức năng của hệ thống.

Trong một hệ thống tập trung, một điểm trung tâm của quyền lực ủy quyền và thực thi các quyết định, sau đó được chuyển đến các cấp quyền lực thấp hơn.

Đối lập với một hệ thống tập trung là một hệ thống phi tập trung, nơi các quyết định được thực hiện một cách phân tán mà không có sự phối hợp của cơ quan trung ương.

Câu hỏi quan trọng trong cuộc tranh luận giữa tập trung và phân quyền là liệu các chi tiết cụ thể của quá trình ra quyết định nên diễn ra tại một điểm trung tâm của mạng lưới, hay được phân quyền từ bất kỳ cơ quan trung ương nào.

Có thể có một số lợi thế của việc tập trung hóa:

  • Chiến lược dài hạn có thể được kiểm soát chặt chẽ
  • Các trách nhiệm được xác định rõ ràng trong hệ thống
  • Ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng
  • Quyền lực trung tâm quan tâm đến sự thịnh vượng của toàn bộ mạng lưới

Một số nhược điểm của tập trung hóa chúng có thể là:

  • Thông tin sai lệch và sự khác biệt giữa trung tâm và những nơi khác
  • Khả năng tham nhũng cao
  • Cần giữ quyền lực ở cấp cao hơn
  • Loại trừ các tác nhân địa phương có kiến ​​thức hoặc kỹ năng cụ thể

Trước khi Bitcoin ra đời, người ta thường tin rằng không thể thiết kế một mạng lưới phi tập trung trong đó đạt được sự đồng thuận mà không có nhược điểm đáng kể.

Tuy nhiên, với sự ra đời của Bitcoin, một mạng phi tập trung đã trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho những mạng tập trung. Điều này làm cho cuộc tranh luận giữa tập trung và phi tập trung trở nên phức tạp hơn và cung cấp một giải pháp thay thế tiềm năng cho các cấu trúc quyền lực hiện tại.