Bạn đang xem Biến động là gì?

Biến động là gì?

Thời gian đọc: 2 minuti

Trong tài chính, sự biến động mô tả mức độ thay đổi nhanh chóng và mức độ giá của một tài sản. Nó thường được tính toán theo độ lệch chuẩn lợi nhuận hàng năm của tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Bởi vì nó là thước đo tốc độ và mức độ thay đổi của giá cả, sự biến động thường được sử dụng như một thước đo hiệu quả cho rủi ro đầu tư đối với bất kỳ tài sản nào.

Biến động trên thị trường truyền thống

Sự biến động thường được thảo luận nhiều nhất trên thị trường chứng khoán, và vì tầm quan trọng của nó trong việc đánh giá rủi ro, có những hệ thống được thiết lập trong các thị trường truyền thống (được gọi là chỉ số biến động) để đo lường và có khả năng dự đoán các mức độ biến động trong tương lai. Ví dụ, Chỉ số Biến động của Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (VIX) được sử dụng trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số VIX sử dụng giá quyền chọn mua cổ phiếu S&P 500 để đo lường sự biến động của thị trường trong thời hạn 30 ngày.

Mặc dù chủ yếu liên quan đến chứng khoán, nhưng sự biến động cũng rất quan trọng ở các thị trường truyền thống khác. Vào năm 2014, CBOE đã đưa ra một chỉ số biến động mới cho Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm để đo lường niềm tin và rủi ro của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu. Mặc dù có rất ít công cụ để đo lường nó, nhưng sự biến động cũng là một thành phần quan trọng để đánh giá cơ hội trên thị trường ngoại hối.

Sự biến động trên thị trường tiền điện tử

Cũng như các thị trường khác, sự biến động là một thước đo rủi ro quan trọng trong thị trường tiền điện tử.

Do bản chất kỹ thuật số của chúng, mức độ quy định thấp hiện tại của chúng (Phân cấp thánh) và quy mô thị trường nhỏ, tiền điện tử dễ biến động hơn nhiều so với hầu hết các loại tài sản khác.

Mức độ biến động cao hơn này một phần chịu trách nhiệm thúc đẩy sự quan tâm của khối lượng lớn đối với các khoản đầu tư tiền điện tử, vì nó đã cho phép một số nhà đầu tư nhận ra lợi nhuận lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Sự biến động trên thị trường tiền điện tử có thể sẽ giảm trong dài hạn do sự tăng trưởng và chấp nhận thị trường rộng rãi hơn cùng với nhiều quy định hơn.

Khi thị trường tiền điện tử trở nên trưởng thành hơn, các nhà đầu tư trở nên quan tâm hơn đến việc đo lường sự biến động của chúng. Vì lý do này, các chỉ số biến động hiện đang tồn tại đối với một số loại tiền điện tử chính. Đáng chú ý nhất là Chỉ số biến động Bitcoin (BVOL), nhưng có các chỉ số biến động tương tự để theo dõi các thị trường tiền điện tử khác, bao gồm Ethereum và Litecoin.