Ulwazi kunye nezimvo, uphando kunye nezifundo ezenziweyo ukugcwalisa amaphepha ale webhusayithi akufuneki ziphathwe njengengcebiso ethe ngqo okanye engathanga ngqo yokuvula iakhawunti yorhwebo kunye / okanye ukutyala imali kurhwebo lwe-cryptocurrency.

Iidijithali zemali ngaphambili zibonisiwe ukuba zinokunyuka kwamaxabiso, kwaye azinakufikelela kubo bonke abantu. Okwangoku, urhwebo lwe-cryptocurrency alujongwanga siso nasiphi na isikhokelo solawulo se-EU.

ICazoo.it ayiboneleli, ilawula okanye inikeze naluphi na uhlobo lwenkonzo yezemali.

Kumanqaku ichazwa njenge diario AmaNqaku: yindawo yokufunda enika ulwazi ngemfundo ngokubhekisele kwiimarike zemali yedijithali. Naziphi na iingxelo ngokubhekisele kwinzuzo okanye ingeniso, ezivakalisiweyo okanye ezichaziweyo, azibonisi siqinisekiso.