IBinance Smart Chain (BSC) ingachazwa njenge-blockchain esebenza ngokufana neBinance Chain. Ngokungafani nalokhu okwedlule, i-BSC inikela ngokusebenza kwenkontileka ehlakaniphile nokuhambisana ne-Ethereum Virtual Machine (EVM).

Ukuphela kokuqukethwe

Asekho amakhasi azolayishwa